Критерії оцінювання веб-квесту

Оцінювання веб-квесту відбувається за п'ятьма критеріями, що включають оцінку:

 

– дослідницької та творчої роботи;

 

– якості аргументації;

 

– оригінальності роботи;

 

– навичок роботи в мікрогрупі;

 

– письмового тексту і т. ін.

 

Відповідно до наведених критеріїв шкала оцінювання веб-квесту може здійснюватись за такими показниками:  ПІБ, актуальністиь теми, творчий підхід, знання теорії, загальний бал.

 

 

 

5 балів

4 бали

3 бали

Розуміння завдання

Точне розуміння завдання

Розміщені матеріали, які мають безпосереднє відношення до теми, так і зайві

Розміщені матеріали, які не мають безпосереднього відношення до теми, зібрана інформація не аналізується

Виконання завдання

Висновки аргументовані, мають безпосереднє відно-шення до теми, використовуються сучасні засоби візуалізації інформації

Частина інформації не систематизована, поверхова, не має відношення до теми

Випадковий набір інформації, відповіді не повні, відсутність аналізу інформації

Результат роботи

Чіткий і логічний виклад інформації, структурованість, відредагованість, критичність аналізу, привабливий вигляд.

Точність, структурованість, недостатньо виявлена власна оцінка інформації

Матеріал логічно не вибудуваний, непривабливо оформлений, суть питання розкрита неповністю, проблемні питання залишились поза увагою

Творчий підхід

Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і висловлює точку зору групи.

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться висновки.

Учень просто копіює інформацію з запропонованих джерел, нема критичного погляду на проблему

 

Критерії оцінювання презентації 

1. Дизайн – загальний вигляд, використання кольорів, читабельність шрифтів тощо. 

2. Оформлення слайдів – продумане оформлення і правильно підібрані елементи оформлення.

3. Структура – структура презентації відповідає загальноприйнятим правилам .

4. Оформлення тексту – текст лаконічний, добре читається, не містить помилок. . 5.Зміст презентації – оцінюється дослідницька діяльність, яку провів учасник під час підготовки презентації. В разі відсутності досліджень ставиться 0 балів. 

6. Використання анімації – у презентації використані мультимедійні можливості (анімація, озвучування, ефекти).

7. Використання графіків і таблиць – у презентації використовуються графіки, діаграми, таблиці.

8. Елементи творчості та оригінальність – використання в презентації авторського тексту, музики, фотографій .

9. Оригінальність – своєрідна, самобутня, не схожа на інші презентація. Оригінальність сюжету та ідеї. 

10. Відповідність темі.

11. Смислова закінченість роботи – наскільки повно переданий сенс задуманного. 

12. Композиція – єдність, цілісність усіх елементів роботи. 

13. Художність – художня виразність, естетика і гармонія

14. Настрій – емоції, які викликає робота при знайомстві з нею. 

15. Техніка виконання – рівень технічного або графічного втілення ідеї. 

16. Використання технологій – ступінь використання сучасних технологій при створенні роботи. 

 
АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
1.Завантажити програму Місrosoft РоwerРоіnt.

2.Створити слайд: меню Вставка/ команда Создать слайд.

3.Меню Формат/ команда Разметка слайда.

4.Вибрати Пустой слайд.

5.Створити слайд, використавши піктограму Добавить объект WordArt  і написати  потрібний текст.

6.Фон можна вибрати серед уже готових шаблонів: меню Формат/ команда Оформление слайда або створити самостійно командою меню Формат/ Фон.7.Створити наступний слайд: меню Вставка/ команда Создать слайд.

8.До слайда вставити малюнок (меню Вставка/ Рисунок).

9.До кожного об’єкта додати ефекти анімації (меню Показ презентации/ Настройка анимации, Добавить эффект/ Вход, Выход, Вылет тощо). 

10. До першого слайда вставити  (меню Вставка/ Фильмы и звуки, Фильм из коллекции картинок). Випробувати різні варіанти.

11. Переглянути створену презентацію (меню Показ слайдов/ Начать показ).

12. Збережіть створену презентацію (меню Файл/ Сохранить как...) і вийдіть з програми.