Зміст  діяльності

1.Орфографічні помилки.

2.Граматичні помилки.

3.Лексичні помилки.

4.Пунктуаційні помилки.

5.Помилки в чергування у-в, і-й.