«Мовне сміття навколо нас»

 

 

 

Вид діяльності - проект:

 

 

 

- за формою проведення: мультимедійна презентація
- за тривалістю: середньої тривалості
- за предметною галуззю: українська мова (за профес. спрямув.)
- за основною діяльністю: дослідницько-пошуковий, інформаційний
- за кількістю учасників: парний «викладач-студент»; груповий.

 

Місце у навчальному процесі:

У рамках поглибленого вивчення мовних норм під час  опрацювання теми «Культура мовлення»


Команда проекту:

Керівник (ПІБ, посада)

Викладач укр. мови МБК Піпенко А.А.

Член команди (група)

Б-31


Опис проекту

Проблема:

Мовне сміття оточує нас повсюди, його потрібно вчитися помічати та надалі уникати.

Ідеальний образ бажаного майбутнього

Мультимедійна презентація, елементи якої можна використовувати на заняттях з культури мовлення.

 

Мета даного проекту

 

Привернути увагу до мовного середовища, яке нас оточує; вчитися помічати «мовний бруд» та уникати його у власному усному та писемному мовленні.

Завдання

Відшукати та впорядкувати мовний матеріал, дослідити його та пояснити причини появи мовного сміття в нашому житті, способи уникнення помилок у власному мовленні.

Очікувані результати

Проект розвине навички дослідницько-пошукової роботи  та мовну пильність студентів, посприяє виникненню бажання слідкувати за правильністю та культурою власного мовлення, постійно самовдосконалюватися, бути свідомими громадянами свого міста та держави.

Планування роботи

Визначення джерел інформації, способів її збирання; аналіз зібраної інформації, її класифікація; проведення дослідницької роботи; вибір способу презентації продукту; розподіл обов’язків між членами команди.

Контроль за реалізацією проекту

Самоконтроль та взаємоконтроль учасників команди

Форма презентації

Мультимедійна презентація


                    Зміст

1.  Орфографічні помилки.

2.  Граматичні помилки.

3.  Лексичні помилки.

4.  Пунктуаційні помилки.

1.  Помилки в чергування у-в, і-й.

 

 

Групи:

  1. Спостерігачі (фото-і  відеокореспонденти).
  2. Дослідники.
  3. Коректори.
  4. Оформлювачі.